Chemipro

CHLADICÍ KAPALINA G12

Použití: koncentrovaná nemrznoucí chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Chladicí kapalina typu D určená pro chladicí systémy spalovacích motorů, predevším motorů celohliníkových. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Obsahuje chuťové přísady zabranující požití. Není mísitelná s jinými druhy chladicích kapalin. Při výměně chladicí kapaliny jiného výrobce je doporučeno provádět proplach chladicího systému. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze.

Dávkování: kapalinu nařeďte destilovanou vodou na 30% nebo 50% roztok a plňte do čistého chladiče podle pokynů výrobce motorového vozidla. Kapalina působí škodlivě na lak, při potřísnění ihned omyjte vodou. Zamezte styku kapaliny spozinkovanými materiály.